Lukas Waltl

Lukas Waltl

 • Đội bóng SC Kalsdorf
 • Date of birth Dec 15, 1993
 • Place of birth Graz
 • Citizenship Austria
 • Height 1,85 m
 • Position Goalkeeper
 • Caps/Goals 0/0
 • Shirt Number 29
 • Nghề nghiệp

Nội dung

SC Kalsdorf Giới thiệu

SC Kalsdorf
SC Kalsdorf

 • Squad size: 22
 • Average age: 22.6
 • Atadium: Sportzentrum Kalsdorf 3.000 Seats

Lukas Waltl Đồng đội

Lukas Waltl
Lukas Waltl

Goalkeeper: Lukas Waltl

 • Place of birth: Graz
 • Citizenship: Austria
 • Height: 1,85 m
 • Position: Goalkeeper
 • Caps/Goals: 0/0

Dominic Rass
Dominic Rass

Left-Back: Dominic Rass

 • Citizenship: Austria
 • Height: 1,85 m
 • Position: Left-Back

Bian Paul Sauperl
Bian Paul Sauperl

Centre-Forward: Bian Paul Sauperl

 • Citizenship: Slovenia
 • Height: 1,83 m
 • Position: Centre-Forward
 • Caps/Goals: 5/1

Deni Straus
Deni Straus

Right-Back: Deni Straus

 • Citizenship: Slovenia
 • Height: 1,67 m
 • Position: Right-Back

Nejc Rober
Nejc Rober

Defensive Midfield: Nejc Rober

 • Citizenship: Slovenia
 • Height: 1,77 m
 • Position: Defensive Midfield

Jure Volmajer
Jure Volmajer

Left Winger: Jure Volmajer

 • Citizenship: Slovenia
 • Position: Left Winger

Timotej Mate Tin tức

Không có tin tức hôm nay

Người giới thiệu

Không có tài liệu tham khảo