I. Giới thiệu

Để sử dụng dịch vụ của Tsbóng đá, vui lòng đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt "Chính sách bảo mật của Tsbóng đá" (sau đây gọi là "Chính sách"), và hiểu đầy đủ các điểu khoản nội dung trong chính sách này. Những người dùng được đề cập trong chính sách này là những người dùng hoàn toàn đồng ý với chính sách này và sử dụng các dịch vụ của Tsbóng đá. Việc bạn sử dụng các dịch vụ của Tsbóng đá coi như là bạn đã đọc và đồng ý với các thỏa thuận liên quan của chính sách này.

IINhững thay đổi và sửa đổi đối với chính sách bảo mật

Tsbóng đá có quyền sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào, khi chính sách bảo mật thay đổi, sẽ có tin nhắc về sửa đổi nội dung trên trang Tsbóng đá. Khi người dùng sử dụng các dịch vụ đặc biệt của Tsbóng đá, họ nên chấp nhận các quy tắc hoặc hướng dẫn liên quan đến các dịch vụ đặc biệt do Tsbóng đá cung cấp bất kỳ lúc nào , và các quy tắc hoặc hướng dẫn cũng là một phần của chính sách bảo mật của Tsbóng đá. Nếu người dùng không đồng ý với việc sửa đổi các điều khoản dịch vụ, Bạn có thể tự nguyện từ bỏ việc sử dụng các dịch vụ của Tsbóng đá. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ Tsbóng đá, coi là người dùng đã chấp nhận việc sửa đổi chính sách bảo mật của Tsbóng đá.

III, Việc sử dụng các hướng dẫn dịch vụ của Tsbóng đá

1. Người sử dụng đồng ý điều khoản này chỉ dành cho mục đích cá nhân sử dụng.

2. Người sử dụng phải trang bị cho mình các thiết bị cần thiết cho Internet.

3. Không sử dụng các plug-in, và các công cụ khác chưa được Tsbóng đá cho phép để can thiệp, sửa đổi hoặc ảnh hưởng đến các dịch vụ của Tsbóng đá.

8. Tsbóng đá không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với dịch vụ mạng, nghĩa là người dùng tự chịu rủi ro với việc sử dụng dịch vụ mạng. Tsbóng đá không đảm bảo dịch vụ có đáp ứng được các yêu cầu của người dùng, cũng như không đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn, cũng như không đảm bảo tính kịp thời, an toàn và chính xác với dịch vụ.

IV.  Mô cả của quảng cáo có liên quan

1. Tsbóng đá có quyền gửi thông tin khuyến mại, thông báo cho người dùng trong quá trình cung cấp dịch vụ, hình thức gửi không cần thông báo đặc biệt cho người dùng.

2. Tsbóng đá thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với nhà quảng cáo theo luật và quy định, và người dùng đồng ý thông tin quảng cáo của Tsbóng đá tùy thuộc vào đánh giá của người dùng về tính xác thực và độ tin cậy.

3. Người sử dụng sẽ chịu các tổn thất do giao dịch dựa trên thông tin quảng cáo hoặc nội dung do nhà quảng cáo cung cấp.

V. Các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng

1. Bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng là nguyên tắc cơ bản của Tsbóng đá.

2. Tsbóng đá sẽ thiết lập các quy tắc và quy định hoàn hảo và sử dụng công nghệ bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

3. Trừ khi được yêu cầu bởi các cơ quan chính phủ hoặc bắt buộc phải cung cấp dịch vụ cho bạn, Tsbóng đá sẽ không chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba.

VI. Tuân thủ luật pháp và các quy định

1. Người sử dụng cần tuân thủ các luật và quy định liên quan khi sử dụng dịch vụ của Tsbóng đá .Nếu hành vi của người dung trái quy tắc hoặc đạo đức và thuần phong mỹ tục, người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm.

2. Nếu trang web của chúng tôi có bị ảnh hưởng vì liên quan các sự kiện chính trị hoặc công cộng do người dùng sử dụng dịch vụ Tsbóng đá, Tsbóng đá có quyền chấm dứt dịch vụ của người dùng và chịu trách nhiệm về người đó.

VII.Từ chối trách nhiệm

1. Những trường hợp xảy ra những yếu tố không kiểm soát được trong quá trình sử dụng Tsbóng đá, Tsbóng đá sẽ sửa chữa kịp thời, Tsbóng đá sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất gây ra cho người sử dụng trong phạm vi pháp luật cho phép.

2. Người sử dụng đồng ý, Tsbóng đá sẽ không chịu trách nhiệm trong quá trình sử dụng dịch vụ Tsbóng đá về những ảnh hưởng đối với người sử dụng nếu gặp phải những rủi ro, xâm phạm do thông tin mạng hoặc các hành vi khác của người dùng gây ra.

3. Tsbóng đá có quyền xử lý nội dung bất hợp pháp. Quyền này không cấu thành nghĩa vụ hay lời hứa của Tsbóng đá, Tsbóng đá không thể đảm bảo các hoạt động bất hợp pháp được phát hiện kịp thời và xử lý theo quy định.

VIII. Những lưu ý cho người chưa đủ tuổi sử dụng dịch vụ của Tsbóng đá

1. Người dùng chưa thành niên dưới 18 tuổi nên đọc thỏa thuận này và sử dụng các dịch vụ của Tsbóng đá dưới sự hướng dẫn của người giám hộ của họ.

2. Do người dùng chưa thành niên chưa tham gia sâu vào thế giới, họ dễ bị nhầm lẫn trước các hiện tượng sai lệch trên Internet, thiếu khả năng xử lý vấn đề và thiếu khả năng tự bảo vệ mình. Do đó, người dùng chưa thành niên cần lưu ý những vấn đề sau khi sử dụng dịch vụ của Tsbóng đá, cảnh giác và tăng cường bảo vệ bản thân:

2.1 Phân biệt rạch ròi giữa thế giới mạng và thực tế, đừng ham mê Internet làm ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống hàng ngày;

2.2 Khi điền thông tin cá nhân, tăng cường ý thức bảo vệ bản thân để không bị tội phạm lợi dụng;

2.3 Sử dụng các công cụ mạng một cách chính xác dưới sự hướng dẫn của người giám hộ hoặc giáo viên;

3. Khi trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ của Tsbóng đá, người giám hộ và giáo viên nên hướng dẫn thêm cho trẻ , phòng ngừa các biện pháp trên Internet để tránh bị lừa gạt.

IX. Mô tả Sở hữu Trí tuệ

1.Các quyền sở hữu trí tuệ của nội dung được cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ Tsbóng đá thuộc về Tsbóng đá , Và quyền sở hữu trí tuệ của nội dung được tạo ra bởi người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ Tsbóng đá thuộc về người dùng.

2. Bản quyền, quyền bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác mà các dịch vụ của Tsbóng đá dựa vào là thuộc về Tsbóng đá.

3. Quyền sở hữu trí tuệ của những điều trên và bất kỳ dịch vụ nào khác của Tsbóng đá có trong nội dung đều được pháp luật bảo vệ và không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào mà chưa được cho phép của Tsbóng đá hoặc người dùng và những người có quyền liên quan khác. Việc vi phạm phải được điều tra.