Ý trở lại Rome để ăn mừng. Tổng thống Mattarella đã tiếp đội